Gezocht: bestuurs- en commissieleden

Vele handen maken licht werkOnze vereniging groeit (gelukkig) en de hoeveelheid werk die daarmee gepaard gaat ook.

In de praktijk ligt 90% van de organisatie en uitvoering in bestuur en commissies bij 2 à 3 actieve mensen. De bestuursleden zijn vaak ook nog de kartrekkers in de commissies. Het aantal uur dat deze mensen in onze vereniging investeren is in sommige periodes onverantwoord groot.

Daarom willen wij iedereen die ons wil helpen bij het draaiend houden van onze mooie vereniging oproepen om zich te melden bij een van de bestuursleden of direct bij één van de commissies: